O mnie

Jestem architektem, członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału SARP w Krakowie, absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i Politechniki Poznańskiej . Tematem mojej pracy magisterskiej była Rewitalizacja Chwaliszewa w Poznaniu. Praca ta została wyróżnona w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Ponad to ukończyłam studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej z Rewitalizacji. Interesuję się: urbanistyką, architekturą, malarstwem, grafiką. Jestem również laureatką pierwszej nagrody oraz posiada wyróżnienie w konkursie plastyki nieprofesjonalnej w woj. Świętokrzyskim. Uczestniczy w malarskich wyjazdach plenerowych m. in. w Wrocławiu, Lublinie.