MALARSTWO/ GRAFIKA

Swoją przygodę z rysunkiem zaczęłam w Osiedlowym Domu Kultury „Ziemowit” w Kielcach. Następnie w drugiej klasie liceum chcąc przygotować się na egzaminy wstępne na studia uczęszczałam do szkoły rysunku, w której nauczycielem prowadzącym był artysta plastyk Leszek Woźnicki. W klasie maturalnej kontynuowałam naukę u pana L. Woźnickiego i równocześnie zaczęłam jeździć do Warszawy na rysunek do szkoły „DOMIN”. Po dostaniu się na studia, umiejętności i warsztat rysunkowy rozwijałam na zajęciach malarstwa i rysunku na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Krakowskiej. Byłam również uczestnikiem wielu plenerów m. in. w Lublinie, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Wrocławiaku, Warszawie, Krakowie. Byłam uczestnikiem wystawy po plenerowej w Lublinie, a także laureatką konkursów plastyki nieprofesjonalnej.